Vi digitaliserar personalhandboken

Personalhandbok Premium

 • Policys (komplettera gärna från vår dokumentbank)
 • Personliga sidor för alla medarbetare
 • Ring- och maillista till samtlig personal
 • Länkar till viktiga webadresser och/eller dokument
 • Formulär för exempelvis ledighetsansökan
 • Formulär för t.ex riskanalys eller egenkontroll
 • Digital signering för GDPR
 • Inlogg med Mobilt BankID
 • Eget admininlogg för HR-ansvariga
 • Dokumentarkiv
 • Arbetsrättsliga dokument
 • Video, audio och textinstruktioner för arbetsrättsliga dokument 

Ni registreras som klient hos vår jurist. Det innebär att ni får ett snabbspår in till rådgivning i arbetsrätt och socialförsäkring till ett kraftigt reducerat pris. Garanterad juridisk kontakt inom 48 timmar (vanligen samma dag).