Vi digitaliserar personalhandboken

Personalhandbok Basic

  • Policys (komplettera gärna från vår dokumentbank)
  • Personliga sidor för alla medarbetare
  • Ring- och maillista till samtlig personal
  • Länkar till viktiga webadresser och/eller dokument
  • Formulär för exempelvis ledighetsansökan
  • Formulär för t.ex riskanalys eller egenkontroll
  • Digital signering för GDPR
  • Inlogg med Mobilt BankID