Vi digitaliserar personalhandboken

 • banner2.png

   

   

   

   

   

  ENKEL ATT ANVÄNDA,  ALLTID UPPDATERAD

 • banner1.png

   

   

   

   

   

  SPARA TID OCH PENGAR

 • banner3.png

   

   

   

   

   

  KAN ANPASSAS TILL ALLA TYPER AV FÖRETAG

 

Vem har koll?

Vem har egentligen koll på allt som rör ens arbetsliv? Vem har ens koll på vad det faktiskt är man ska ha koll på? Arbetstidslagen, diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen, förtroendemannalagen, lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen, semesterlagen och ett par till. Sen kollektivavtalen som häver vissa paragrafer i dessa lagar. Det är sådant som styr dina förutsättningar i arbetslivet, både som anställd och som arbetsgivare, på ett mer eller mindre tvingande sätt. Det gäller alla.


Många företag har sedan även frivilliga bestämmelser, policys och andra riktlinjer för verksamheten. Olika branscher, företag, yrkesgrupper och enskilda medarbetare har olika bestämmelser och riktlinjer. Allt som rör anställning, säkerhet och kollektivavtal. Företagen är skyldiga att informera sina medarbetare om dessa. Medarbetaren är skyldig att ta del av dem. Med vår digitala personalhandbok löser ni båda dessa utmaningar. Allt som gäller ditt arbetsliv. Enkelt, smidigt och lättillgängligt – bara en inloggning bort. Oavsett bransch, företag eller yrkesroll.

 

Varför ska man ha koll?

För tid är pengar. Och det finns inget som tar så mycket tid som otydliga och oklara förutsättningar. I otydlighet skapas missnöje och i missnöje konflikter. Med lättillgänglig, tydlig och utförlig kommunikation skapas en gemensam information för alla att luta sig på - och tid frigörs. Tid som kan läggas på kärnverksamheten.

 

Inga policys. Ingen riktning.

Olika företag har olika policys. Det är dessa som styr hur företaget ska hantera och förhålla sig till olika händelser planerade eller oplanerade. Vissa är lagstadgade, andra är frivilliga, men de ska alla genomsyra företaget. Det är därför viktigt för alla inom företaget att ha tillgång till dessa – enkelt, smidigt och direkt. Genom att ge alla i organisationen tillgång till alla de bestämmelser, riktlinjer, dokument och avtal som gäller skapar man trygghet, pålitlighet och transparens. Eventuella frågetecken rätas ut, tid sparas i alla led och all kommunikation förenklas. Därför är personalhandboken ett av de viktigaste verktygen för styrning, kontroll och ledning.

 

Inga nackdelar. Uppenbara fördelar.

Otydlighet skapar tidstjuvar. Oklarhet skapar tidskrävande och destruktiva konflikter. Med oss skapas istället tydlighet och klarhet – på ett lättillgängligt och övergripligt sätt. Det är så tid och energi sparas och kan riktas mot verksamhetsmålen.

• Skapar konsensus kring rättigheter och skyldigheter – till förmån för alla.
• Skapar konsekvent hantering av personalfrågor – säkert, tryggt och pålitligt för alla.
• Skapar rakare och enklare kommunikation mellan ledning och medarbetare.


Skräddarsydd efter dina önskemål

Responsiv

 

Fungerar lika bra på PC, läsplatta eller i mobiltelefon 

Policys

 

Använd kostnadsfritt policys från vår dokumentbank

Anpassad

 

Vi skräddarsyr personalhandboken efter dina önskemål

Basic eller Premium

 

Välj vilken version som passar bäst för er verksamhet

 

Vad ingår i vår personalhandbok?

   Tjänsten hjälper dina medarbetare att snabbt och enkelt hitta relevant information.

 Den är en vägledning som innehåller både viktiga strategiska frågor som policys och visioner,

men även praktiska saker som villkor kring ledighet, arbetsmiljö, företagets rutiner m.m.

 Den innehåller smarta formulär för exempelvis ledighetsansökan och sjukanmälan

 Telefon-, sms- och maillista för all personal.

Personliga sidor där du kan lägga in lönespecifikationer, anställningsavtal m.m.

 Inlogg med Mobilt BankID för hög säkerhet.

Konsultation


Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation där vi svarar på frågor angående, GDPR, personalhandboken, policys och arbetsrätt.

Basic


Vår grundläggande personalhandbok med policys och ringlista. Ingår gör även formulär, t.ex ledighetsansökan, egenkontroll m.m.

Premium


Denna version erbjuder juristhjälp, version basic samt arbetsrättsliga dokument med tydliga instruktioner i ljud och bild.

Vi erbjuder marknadens mest konstnadseffektiva 

digitala personalhandbok

Kontakta oss

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält Felaktig e-postadress
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Tack. Vi återkommer snarast
Oops, något gick fel :)