Vi digitaliserar personalhandboken

... Samlar allt på en plats

Här ryms allt som rör anställning, säkerhet och kollektivavtal. Företag är skyldiga att informera sina medarbetare om dessa. Medarbetaren är skyldig att ta del av dem. Med vår digitala personalhandbok löser ni båda dessa utmaningar.

... Skapar tydlighet

Det finns inget som tar så mycket tid som otydliga och oklara förutsättningar. I otydlighet skapas missnöje och i missnöje konflikter. Med lättillgänglig, tydlig och utförlig kommunikation skapas en gemensam information för alla att luta sig på - och tid frigörs.

... Förenklar kommunikation

Genom att ge alla i organisationen tillgång till alla de bestämmelser, riktlinjer, dokument och avtal som gäller skapar man trygghet, pålitlighet och transparens. Eventuella frågetecken rätas ut, tid sparas i alla led och all kommunikation förenklas.

... Ger praktisk vägledning

Den är en vägledning som innehåller både viktiga strategiska frågor som policys och visioner, men även praktiska saker som villkor kring ledighet, arbetsmiljö, företagets rutiner, innehåller smarta formulär för exempelvis ledighetsansökan.